Павловська Олена Валентинівна Друк
старший викладач, кандидат філософських наук

alt
Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2000-2005рр.); аспірантура на кафедрі логіки (2005-2008 рр.); кандидатська дисертація на тему: «Логіка і теологія: проблема взаємозв’язку » (2008 р.).
Коло наукових інтересів – історія логіки, логіка і теологія, теорія аргументації.
alt                                                                                                                                                                      
Основні наукові роботи:
1.Наукова та релігійна віра: логічний аналіз / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2007. – Випуски 84-86. – С. 129-131.
2.Логічний аналіз онтологічного аргументу / Мультиверсум. Філософський альманах: Збірник наукових праць. – 2007. – Вип.66. – С.124-133.
3.Філософська теологія як автономна теорія богопізнання та логіка як її раціональне підґрунтя / Політологічний вісник: Збірник наукових праць. – 2008. – Вип. 32. – С. 48-58.
4.Логічний аналіз телеологічного аргументу: байєсовський підхід / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – №  22 (35). – К.: НПУ імені М.П. Драгманова, 2009. – С.149-155.