English French German Italian Polish Russian Spanish Ukrainian
Матюшко Богдан Костянтинович PDF Друк e-mail

altдоцент, кандидат філософських наук
                                                                                                                                         
Народився 6 вересня 1975 року в місті Києві. Українець. З 1982 до 1992 року навчався у різних середніх загальноосвітніх школах Києва, завершив середню освіту у школі № 293 Деснянського району. Одночасно з цим у 1988-1993 роках був учнем дитячої художньої школи № 6.
У 1992 році вступив до Київського державного педагогічного університету імені М.Горького (нині – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова), на педагогічний факультет за спеціальністю “Педагогіка і методика початкового навчання та образотворче мистецтво”, який закінчив у 1997 році, отримавши диплом спеціаліста і кваліфікацію вчителя.
У 1997 – 2000 роках навчався в аспірантурі при кафедрі філософії НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. Наукові керівники – доктор філософських наук, професор Григорій Іванович Волинка, доктор філософських наук, професор Наталія Григорівна Мозгова.
21 березня 2005 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Еволюція філософських поглядів В.Лесевича”, 8 червня цього ж року отримав відповідний диплом.
Від 1 жовтня 2000 року і на теперішній час працюю на кафедрі філософії НПУ імені М.П. Драгоманова: з 2000 до 2005 року – асистент, з 2005 до 2007 – старший викладач, з 2007 року і на даний час – доцент.

Важливі праці:
1. Матюшко Б.К. Історія мислення і методів пізнання у «Листах про наукову філософію» Володимира Лесевича. // Вісник Дніпропетровського університету. Вип. 6. Соціологія. Філософія. Політологія. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського національного університету, 2000. - с. 34-39.
2. Матюшко Б.К. В.В. Лесевич: обгрунтування вибору класифікації наук. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. № 465. Серія: Філософські науки. Теорія культури та філософія науки. Вип. 28. Харків: Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2000. - с.57-63.
3. Матюшко Б.К. Лесевич: еволюція філософії та позитивізм Конта як пройдений етап. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. № 6. Тернопіль: Видавництво ТДПУ ім. Володимира Гнатюка, 2001. - с. 26-29.
4. Матюшко Б.К. В. Лесевич: давньогрецькі філософи - «перші провісники позитивізму». // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Збірник наукових праць. Вип. 8. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. - с. 165-176.
5. Матюшко Б.К. Критична оцінка В.В. Лесевичем магістерської дисертації В.С. Соловйова. // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Вип. 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. - с. 63-75.
6. Матюшко Б.К. Критика окремих міркувань В. Лесевича про значення філософії П. Ткачовим. // Вісник: Збірник наукових статей викладачів, докторантів, аспірантів Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Вип. 3. К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – с. 16 – 18.  
7. Матюшко Б.К. Уточнення окремих наукових положень магістерської дисертації М. Драгоманова В. Лесевичем. // Матеріали перших Міжнародних драгоманівських читань: 30 вересня - 2 жовтня 2003 р. Вип. 1. К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – с. 135 – 140.
8. Матюшко Б.К. Особливості спрямування позитивістських ідей В.Лесевича // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Випуск 11. – Київ-Полтава: Видавництво Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, 2004. – 285 с. – с. 22 – 34.
9. Матюшко Б.К. Еволюція філософських поглядів В.Лесевича: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю: 09.00.05 – історія філософії К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2005. – 20 с.
10. Матюшко Б.К. Соціально-філософський аналіз канонічних проблем міжправославних стосунків // Міжправославні відносини в Україні: характер, проблеми, тенденції розвитку. Зб. наук. матеріалів за загальною редакцією В.Андрущенка, І.Бондарчука, М.Новиченко, М.Заковича. – К.: Реліус, 2006. – 104 с. – с. 41 – 46.
11. Матюшко Б.К. Православна концепція філософії освіти // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – Вип. 13 (26). – К.: Вид. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 257 с. – с. 29 – 34.
12. Матюшко Б.К. Позитивізм В.Лесевича: гуманістичні інтенції християнства та буддизму // Колізії синтезу філософії і релігії в історії вітчизняної філософії (до 18—річчя Памфіла Юркевича та 130-річчя Семена Франка): Український часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді. – Вип. 7. – Полтава: АСМІ. – 636 с. – с. 148 – 156.
13. Матюшко Б.К. В.В. Лесевич и В.С. Соловьев: два пути русской философии // Соловьевские исследования: Периодический сборник научных трудов. – Иваново: Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина. – Выпуск 14. – 2007. – с. 160 – 172.
14. Матюшко Б.К., Волинка Г.І., Глушко Т.П. Історія зарубіжної філософії. Навчальна програма фахової підготовки студентів І – ІІІ курсів // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 “Філософія (суспільствознавство)” / За ред. І.І. Дробота, Г.І. Волинки. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 502 с. –  с. 5 – 58.
15. Матюшко Б.К. Историософия “Трех разговоров” В.С. Соловьева: опыт современного прочтения //  Соловьевские исследования: Периодический сборник научных трудов. – Иваново: Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина. – Выпуск 16. – 2008. –  с. 296 – 304.
16. Матюшко Б.К. Роль личности в истории: взгляды В.В. Лесевича и В.С. Соловьева // Соловьевские исследования: Периодический сборник научных трудов. – Иваново: Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина. – Выпуск 17. – 2008. – с. 236 – 248.
17. Матюшко Б.К. Соловьевский семинар: отмечаем первое десятилетие! // Соловьевские исследования: Периодический сборник научных трудов. – Иваново: Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина. – Выпуск 20. Специальный выпуск: К 10-летию Соловьевского семинара. – 2008. – с. 315 – 320.
18. Матюшко Б.К. Отец Павел Флоренский и феноменология православной духовности // Энтелехия. Научно-публицистический журнал. Том 14. Выпуск 18. – Кострома: Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова. – 2008. – с. 56 – 61.
19. Матюшко Б.К., Мозговая Н.Г. Новая жизнь средневековой традиции // Философия – наука – образование: Межвузовский сборник научных трудов. – Иваново: Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина. – Выпуск 1 (2008). – 2009. – с. 315 – 320.
20. Матюшко Б.К. Алоїз Ріль і Володимир Лесевич про спільність між емпіріокритицизмом та імпресіонізмом // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – Вип. 22 (35). – К.: Вид. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 290 с. – с. 184 – 191.


 
 

ВхідХто на сайті

На даний момент 30 гостей на сайті

Відвідувачі

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday60
mod_vvisit_counterYesterday87
mod_vvisit_counterThis week606
mod_vvisit_counterLast week797
mod_vvisit_counterThis month2154
mod_vvisit_counterLast month3474
mod_vvisit_counterAll1080297

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 44.213.60.33
,
Yes